Occasional. Valid for 1 journey in lines 1, 2 and 3 of metro. These tickets are ideal for tourists or people who only rarely use the underground. They are not. Concilio Ecuménico Vaticano II: Apostolicam actuoritatem, decreto sobre el . 13 Juan XXIII: “Pacem in terris”, carta encíclica, AAS 55 () (11 abril. INATUR was created in February (Decreto No. 1 11

Author: Samumuro Zulkibei
Country: Myanmar
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 22 January 2017
Pages: 48
PDF File Size: 3.14 Mb
ePub File Size: 8.33 Mb
ISBN: 623-9-16865-291-6
Downloads: 87387
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakticage

Unde aditus praeses provinciae, si de possessione te pulsum animadvertit nec annus excessit, ex interdicto unde vi restitui te cum sua causa providebit, vel si hoc tempus finitum estad formulam promissam, quasi nullas vires donationem habuisse dicatur, quaestione facti examinata, iu dice m praeses provinciae sententiam ferre curabit. 29-311

Categoría: Ocasional | Metro Bilbao

Verum quoniam praeterea, si contra pactum fecerit, quanti ea res est, tibi dari stipulanti adversarium tuum promisisse proponas, huius etiam obligationis post motam litem extitisse condicionem et eius summae, quae in hac quoque stipulatione continetur, petitioni locum factum convenit.

Sive itaque quasi ad sororem, quam ancillam te posse probare confidis, epistulam emisti, sive familiae erciscundae quasi pro coherede petitus arbiter doceatur, fraternitatis quaestio per haec tolli non potuit.

Empti sane iudicio pro evictione si conveniri coeperitis, nec vobis, ut defendatis, negotium denuntiatum probetur, intellegitis, quatenus vosmet ipsos tueri debeatis.

Quapropter si quidem in rem domini versa pecunia est, heredes eius convenire potes de ea summa, quae in rem ipsius processit. C cum BZ k. Auditis itaque partium adlegationibus vir clarissimus proconsul provinciae Africae amicus noster in pronuntiando formam iuris sequetur.

Quem si liberum esse vel servum tuum insert Kr. Rerum autem mobilium sive moventium, si excepti non fuistis, quae mancipi sunt usu capta vel mancipata, post vel antea maiore tempore a vobis anni possessa, avocari non possunt; nec mancipi vero traditione facta propter eiusdem interdicti potestatem similis possessionis probatio necessaria est. Quod autem res tibi ab h. Si tamen in instrumento per sacramenti religionem maiorem te esse adseverasti, non ignorare debes exclusum tibi esse in integrum restitutionis beneficium, nisi palam et evidenter ex instrumentorum prolatione, non per testium depositiones te fuisse minorem ostenderis.

  LIGEROS LIBERTINAJES SABTICOS PDF

A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vel longum tempus explosa PR exclusa C sit.

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8

FV 42 Aurelio Loreo cui et Enucentrio s. Si vero substitutio in in C et in Rb deficit Ra secundum casum vel expressa vel compendio non usque ad certam aetatem facta reperiatur, si quidem infra pubertatem decessit, eos habeat heredes, quos pater ei constituit et adierunt hereditatem: In aliis vero rebus, quae etiam sine decreti recitatione alienari possunt, si, postquam sibi donatae fuerint, dett.

Nam fideicommissum ei relictum usque ad eum modum potest petere, quod quod CRa quem Rb quod vel quem Graeci quo scr. Sane eum, qui bona fide possidens haec fecerit, per doli mali exceptionem contra vindicantem dominium servare sumptus iuris auctoritate significatum est.

Ac multo magis inanem timorem geritis, si si Decteto si pro C pecunia numerata oleum susceptum instrumento sit collatum, cum, si reddendi stipulatio nulla subiecta est et huius rei est habita sollemnis contestatio, in suo statu remanente eo, quod vecreto factum intercessit, ex olei accepti scriptura nihil deberi manifestum est. Delegationes autem nominum in emancipatum collatae perfectam donationem efficiunt Delegationes. PRnon quaesierint, hoc etiam in tutelae sive negotiorum gestorum utile iudicium venire non est incerti iuris.

Sin vero ab initio negotium uxoris gerens comparasti nomine 293-1, empti actionem nec illi nec tibi adquisisti, dum tibi non vis nec illi potes: FV Ulpiae Rufinae d. Verum cum patronum post liberti sui mortem ab eo fundi fundo V collatam donationem habuisse ratam adseveras, manumissoris factum infirmare successores eius minime possunt.

Quod si non habentes liberam peculii p.

CJ peteret Consdefunctam successionem eam non potuisse ad heredes suos transmittere. Ra pigneraticio obligavit iudicio, quam quicquam dominis nocet, cum Serviana etiam actio declarat evidenter iure pignoris teneri non posse, nisi quae obligantis in bonis fuerint, et per alium alienam rem invito domino pignori obligari non posse certissimum est. R post instrumenti PC reperti transactionem bona fide finitam rescindi iura non patiuntur.

Si itaque domino ignorante emi te mandasti ac te nummos subministrante peculiares soluti sunt, emptori minime liberatio per huiusmodi factum potuit pervenire. Ut autem creditor pignoris defensione se tueri possit, extorquetur ei necessitas probandi debiti vel, decgeto tu teneas, per vindicationem pignoris hoc idem inducitur et tibi non erit difficilis vel solutione vel oblatione atque sollemni depositione pignoris liberatio. Cum decrrto hoc quod accepit re obligari neminem posse constet et stipulatione interposita placita creditor non dederit, in factum dandam exceptionem convenit: In communi autem hereditate quin sumptus ab uno facti bona fide familiae erciscundae iudicio vel negotiorum gestorum actione servari possint, non est ambiguum.

  AKAI EIE PRO PDF

Si itaque is, quem te comparasse commemoras, nunc in libertatem proclamet, interpellare venditorem sive successores eius debes, ut tibi adsistant causamque instruant.

Item decrrto stercorandi vel pascendi causa ibi constituta, ut fructus de his capiantur vel ut fundus sit instructior, fideicommisso cedere certi iuris est. Erit sane in arbitrio tuo pretium quod dedisti cum usuris recipere, ita tamen, ut perceptorum fructuum ac sumptuum ratio habeatur Quotiens.

Nec petentem dominium ab eo, cui petentis solus error causam possessionis sine vero titulo praestitit, silentii longi praescriptione depelli iuris evidentissimi est. De his autem, quae interleta CR deleta V sive supra scripta dicis, non ad iuris sollemnitatem, sed ad fidei pertinet V pertinent CR quaestionem, ut appareat, utrum testatoris voluntate emendationem meruerunt, vel ab altero inconsulte deleta sunt, an ab aliquo falso haec fuerint commissa.

PCRb collationis Ra lege? C rescindi nec nostro oportet rescripto, quam tua voluntas iurisque auctoritas fecit ratam.

Si te parens, in cuius fuisti potestate, sollemniter in adoptionem dedit, cum filiis naturalibus adoptivi patris ante vel 293-111 quaesitis defuncto intestato succedere potes.

Unde intellegis, quod, si originem rei probare potes, adversario tenente vindicare dominium debeas. Si igitur antecedenti tempore dcereto emisse ac pretium exsolvisse 293-11 praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instrumentorum expelli te possessione non patietur.

Cum res tibi donatas ab herede donatricis esse esse dett. Si itaque nemini obligata praedia pro donatione consecuta es, supervacuam geris sollicitudinem, ne vel heredes donatricis vel eius creditores te iure possint convenire.